Vrijheidscolleges door Corona verplaatst

nieuws

Four Freedoms Meet Up en Tour verplaatst naar april 2021

nieuws

Kidscollege Dieuwertje Blok

Naar de agenda

Vrijheidscollege Sinan Can

Naar de agenda

Vrijheidscollege Femke Halsema

Vrijheidscollege Massih Hutak op MBO Utrecht

Naar de agenda

Onderwijs

Lessuggesties de Four freedoms, 4 en 5 mei, rechtsstaat, democratie

Dit materiaal is een selectie van wat er online beschikbaar is. Aan deze selectie kunnen geen rechten worden ontleend.

1. Onderwerp Four Freedoms

In samenwerking met Prodemos ontwikkelde Vrijheidscolleges in april 2019 nieuw lesmateriaal, geschikt voor leerlingen van VMBO-TL, HAVO, VWO en MBO niveau 3 en 4. Deze lesbrieven en videomateriaal zijn hier gratis te downloaden:

Overig materiaal (uit 2008)
Schooltv-programma ‘Vrijheid’: een video van vier korte clips. Elke clip gaat over een van de Four Freedoms en begint met een rap, gaat verder met een korte reportage en eindigt met reacties van scholieren.
Voor 13-15 jaar en 16-18 jaar.

De vier delen zijn hier te vinden.
Bij elke video staat een link naar een handleiding en de letterlijke teksten

2. Plekken met een verhaal (actueel materiaal)

Digitale lessenproject speciaal voor en i.s.m. het MBO gemaakt door de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45.
Klik hier voor de website en de docentenhandleiding.
Uitleg Tweede wereldoorlog

3. Wie was Roosevelt?

4. Magazine over keuzes en vrijheid: 4 free

4FREE is een magazine met online opdrachten die gebruikt kunnen worden bij het vak burgerschap. 4FREE is gemaakt door het Nationaal Comité 4 en 5 mei met als doel ondersteuning te bieden voor het in gesprek gaan over de thema’s Vrijheid en Kiezen.

Lees hier meer & bestel gratis het magazine voor bij jou op school

5. Onderwerp dodenherdenking

Wat is herdenken?
Module voor leerlingen (po en vo) over het verband tussen de Tweede Wereldoorlog en herdenken.  Klik hier voor de digitale leeromgeving van het Nationaal Comite 4 en 5 mei

Diverse video’s van SchoolTV waarin het doel van dodenherdenking wordt uitgelegd:

6. Onderwerp 5 mei

Wat vieren we op 5 mei?
Deze lesmodules van Nationaal Comite 4 en 5 mei gaan in op de achtergrond en het belang van vieren (11/12 jaar) Klik hier voor de modules.

7. Onderwerp Europa

Canon van Nederland

8. Onderwerp democratie en rechtsstaat

Wat is een democratie?
ProDemos: Nederland is een democratie

Wat is een rechtsstaat?
ProDemos schuift aan: de rechtsstaat
Samenwerkingspartner ProDemos ontwikkelt regelmatig lesmateriaal dat kan dienen als verdiepingsstof voor de Vrijheidscolleges.

Lesmateriaal van ProDemos
U kunt op deze site, op thema, lesmateriaal zoeken.
Bijvoorbeeld: rechtsstaatvrijheiddictatuurgrondrechten.

Uitgelicht: Breek de macht
Leerlingen ervaren wat het betekent als er geen rechtsstaat is. Ze maken kennis met de kenmerken van een rechtsstaat en ervaren dat je door gezamenlijke actie toch iets kunt bereiken in een dictatuur, maar ook dat verzet in een dictatuur veel meer risico’s met zich meebrengt dan protesteren in een rechtsstaat.

Uitgelicht ‘Rechten en regels’ (gericht op het mbo) is te vinden in de zoekfunctie lesmateriaal.

Korte omschrijving van de les ‘Rechten en regels’:
In deze interactieve les vervullen de studenten de functie van schooldirectie en maken zij de regels. Hoe bestrijd je drugsgebruik en -bezit? Geef je toegang tot IP-adressen als er pornobeelden zijn verspreid vanuit de mediatheek? En hoe ga je om met afwezige studenten? Hoe houd je als schooldirectie rekening met de rechten van studenten? Op landelijk niveau spelen veelal dezelfde dilemma’s. Zou je dezelfde keuzes maken tussen regels en rechten op landelijk niveau?

9. Burgerschapsspel Terra Nova

Voor verdieping en interactie in de klas: Terra Nova Minimaatschappij. Een spel en discussietool om lastige maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken.

10. Op het eerste gezicht

Educatief spel over vooroordelen.

Op het eerste gezicht’ is een manier om met mbo-studenten of leerlingen van het voortgezet onderwijs te praten over vooroordelen. Het is normaal om van iedereen die je tegenkomt een beeld te vormen. Dit gaat vanzelf. Maar kloppen die vooroordelen wel? Bespreek ze in de klas met dit spel (€10,-).

Vorige pagina