Vrijheidscolleges door Corona verplaatst

nieuws

Four Freedoms Meet Up en Tour verplaatst naar april 2021

nieuws

Kidscollege Dieuwertje Blok

Naar de agenda

Vrijheidscollege Sinan Can

Naar de agenda

Vrijheidscollege Femke Halsema

Vrijheidscollege Massih Hutak op MBO Utrecht

Naar de agenda

Informatie

De Vrijheidscolleges 2020 worden georganiseerd door Stichting Vrijheidscolleges in samenwerking met de Bevrijdingsfestivals van Utrecht, Overijssel, Groningen, FlevolandZeeland, Brabant, Nijmegen, Friesland en Nationaal Comité Herdenking Capitulaties 1945 (Wageningen45), de Haagse Vrijheidsweken (Bevrijdingsfestival Den Haag en ProDemos), de provicie Limburg, Probiblio en De MBO Raad

De Vrijheidscolleges zijn in 2013 opgericht door Bevrijdingsfestival Utrecht, Vrede van Utrecht en Forum. Partners: Nationaal Comité 4 en 5 mei, Vfonds en Stichting Dialoog.

Projectteam
Directeur: Esther Lubberding
Programmamaker: Jelmer Uitentuis
Marketing en communicatie: Marije Lieuwens
Productie: Jasmijn Vreeburg  
Productie-assistentie: Trix Pieterse


Foto: Jelmer de Haas, opening Vrijheidscolleges 2019 -
v.l.n.r. Jasmijn Vreeburg, Esther Lubberding, Jelmer Uitentuis en Marije Lieuwens

Bestuur:
Ed Dumrese (voorzitter)
Femke Klein (penningmeester)
Gerda Bosdriesz (secretaris)

Comité van Aanbeveling:
Barbara Oomen (voorzitter)
Maarten van Rossem
Petra Stienen
Jacques Wallage
Boris van der Ham
Eric Corton  

Fotografie: Jelmer de Haas, Anna van Kooij 

Videoregistraties: André van der Stouwe, Dirk de Graaff  

Publicaties: BoomLemma uitgevers verzorgden twee boekjes met de complete lezingen van 2013 en 2014. U kunt de pdf’s echter ook downloaden: Vrijheidscolleges_2013_bundelVrijheidscolleges_2014_bundel  

Stichting Vrijheidscolleges beschikt over de ANBI status en is daardoor interessant voor bedrijven en personen die willen geven in het kader van de Geefwet.  

Statutaire naam: Stichting Vrijheidscolleges

RSiN (fiscaal nummer): 854687580

Contactgegevens
Stichting Vrijheidscolleges
Postbus 1766
9701 BT  Groningen
E-mailadres: info@vrijheidscolleges.nl

Beleidsplan en doelstellingen Stichting Vrijheidscolleges heeft in de periode 2018-2022 als eerste doelstelling het aansturen van het project Vrijheidscolleges, zodanig dat het aansluit bij de doelstellingen zoals vastgelegd in de statuten.

  1. het organiseren van de Vrijheidscolleges in Nederland
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het verzorgen van sprekers die verschillende leeftijdsgroepen, en verschillende bevolkingsgroepen in Nederland aanspreken;
  • het aangaan van samenwerkingsverbanden;
  • het vergroten van de bekendheid van de Vrijheidscolleges;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid
De bestuurders verrichten hun werk onbezoldigd.

Privacybeleid
Privacybeleid Vrijheidscolleges  

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
verslag VRIJHEIDSCOLLEGES 2019 

Financiële verantwoording
Jaarrekening 2018 2019 Stichting Vrijheidscolleges

Vorige pagina