Vrijheidscolleges Live met Soundos El Ahmadi

Kijk terug

Vrijheidscolleges Live met Haroon Ali

Kijk terug

Vrijheidscolleges Live met Joris Linssen

Kijk terug

Four Freedoms Tour

Dinsdag 11 februari 2020 - 13:07

IVM het Coronavirus zijn alle events met de Roosevelt Foundation voorlopig verplaatst naar 2021.

Dit jaar organiseert de Vrijheidscolleges de Four Freedoms Tour met enkele bijzondere internationale sprekers die zich inzetten voor de vrijheid. Op 15 en 16 april zijn er op verschillende locaties in het land bijeenkomsten met de volgende sprekers: Filipijnse journaliste Maria Ressa, burgemeester van Palermo Leoluca Orlando, Sander de Kramer en Azza Karam namens Religions for Peace International. Uitgangspunt van al deze bijzondere bijeenkomsten zijn de ‘Four Freedoms’ die de Amerikaanse President Franklin D. Roosevelt in 1941 formuleerde: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van religie, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van angst. De naam de Four Freedoms Tour verwijst naar dit waardevolle gedachtegoed.

Tijdens de bijeenkomsten vertellen de winnaars van de Four Freedoms Awards over hun motivatie om zich in te zetten voor de vrijheid. Kom luisteren naar hun inspirerende sprekers en stel eventueel een vraag. 

Data Four Freedoms Tour
14 april- Wageningen, Maria Ressa spreekt bij de Universiteit Waginingen
15 april- Groningen, Leoluca Orlando spreekt in het Groninger Forum
15 april- Zwolle, Sander de Kramer spreekt op het Deltion College (besloten)
15 april- Amsterdam, Azza Karam spreekt op de Vrije Universiteit, samen met Natascha van Weezel
16 april- Vlissingen, Sander de Kramer spreekt op het MBO Scalda (besloten)
16 april- Maastricht, Azza Karam spreekt met Natascha van Weezel, op de Universiteit van Maastricht in samenwerking met Fields of Honor.

Four Freedom Awards 2020 

  • De Internationale Four Freedoms Award gaat naar de Verenigde Naties
  • De award voor de Vrijheid van Meningsuiting gaat naar de Filipijnse journaliste Maria Ressa
  • De award voor de Vrijheid van Godsdienst gaat naar de organisatie Religions for Peace International
  • De award voor de Vrijwaring van Gebrek gaat naar de Nederlandse journalist Sander de Kramer
  • De award voor de Vrijwaring van Vrees gaat naar de Italiaanse burgemeester, Leoluca Orlando.


De uitreiking van de awards vindt plaats op 14 april 2020 tijdens de Four Freedoms Awards ceremonie in Middelburg. In de middag van 14 april is er naar aanleiding hiervan –in De Nieuwe Kerk in Middelburg – een publieksevenement dat de Roosevelt Foundation in nauwe samenwerking met de Stichting Vrijheidscolleges organiseert.

Vrijheid van Meningsuiting: Maria Ressa
De Filipijnse journalist Maria Ressa ontvangt de award voor de Vrijheid van Meningsuiting vanwege haar toewijding om mensen te vertellen wat er in de wereld gebeurt en omdat zij mensenrechtenschendingen aan de kaak stelt. Ongeacht hoe zwaar de omstandigheden zijn of hoeveel weerstand ze ondervindt, zet zij zich in voor persvrijheid. Eerst als onderzoeksverslaggever over terrorisme voor CNN in Zuidoost-Azië en nu als uitvoerend redacteur van de online nieuwsredactie Rappler. Haar medium is een van de weinige mediaorganisaties in de Filippijnen die openlijk kritisch is over de "war on drugs". Door hun volharding om de dodelijke realiteit van deze "oorlog" te documenteren, zijn zij in ongenade gevallen bij de autoriteiten. Hoewel ze persoonlijk is aangevallen en met de dood bedreigd, zegt zij zich altijd te zullen blijven uitspreken met het oog op de volgende generaties. Mevrouw Ressa is een echte pleitbezorger van de vrijheid van meningsuiting en een voorbeeld en inspiratiebron voor ons allen.


Vrijheid van Godsdienst: Religions for Peace International: Azza Karam
De award voor de Vrijheid van Godsdienst gaat naar de organisatie Religions for Peace International voor hun vastberaden inzet om vrede te bevorderen en op te komen voor hen die het meest hulp behoeven. Religions for Peace International zet zich al bijna 50 jaar in als vredestichter en via hun wereldwijde netwerk, werken de religieuze gemeenschappen van de wereld effectief samen voor vrede.Zij zetten zich in om bruggen te bouwen tussen religieuze gemeenschappen om het wederzijdse vertrouwen te vergroten, om de vijandigheid in conflictgebieden te verminderen en om een platform voor gemeenschappelijke actie te bieden. Hun organisatie respecteert en eert religieuze verschillen en werkt aan interreligieuze dialoog en consensus. Prof.dr. Azzam Karam ontvangt de prijs namens Religions for Peace International. Azza Karam is hoogleraar religie en theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en heeft onder andere sinds 2004 in verschillende functies bij de Verenigde Naties gediend.


Vrijwaring van Gebrek: Sander de Kramer
De award voor de Vrijwaring van Gebrek gaat naar de heer Sander de Kramer als blijk van waardering voor zijn innovatieve manier van hulpverlening en toegewijde inzet voor minderbedeelden, zowel in binnen- als in het buitenland. In 2007 reisde hij als journalist naar Sierra Leone, dat door de Verenigde Naties was uitgeroepen tot 'de ellendigste plek op aarde'. Hij was diep geraakt door het leed en richtte met Hugo Borst de Sunday Foundation op. Hun stichting biedt hulp op zogenoemde 'vergeten plekken' op aarde en zet projecten op om de ergste nood te lenigen: projecten van hoop. In Sierra Leone haalde Sander de Kramer kindslaven uit de mijnen en nu gaan ze naar school. Door lokale aannemers zijn intussen meer dan twintig scholen gebouwd voor jongens en meisjes. Voormalige straatprostituees maken nu schooluniformen en oorlogsweduwen krijgen een microkrediet, zodat ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook heeft hij voor gehandicapten een werkplaats en opleidingscentrum opgericht, waardoor ze een menswaardiger plek in de samenleving hebben. Zijn hulp was niet altijd zonder risico en ging soms zelfs gepaard met gevaar voor eigen leven. Dit heeft hem echter nooit tegengehouden. Zijn positieve instelling en medemenselijkheid zijn een voorbeeld voor velen in een wereld waarin het individualisme lijkt te floreren.

Vrijwaring van Vrees: Leoluca Orlando
De award voor de Vrijwaring van Vrees is toegekend aan Leoluca Orlando, burgemeester van Palermo (Sicilië), vanwege zijn niet-aflatende toewijding om de mensenrechten in het algemeen en de humane behandeling van vluchtelingen in het bijzonder te verdedigen. Tijdens zijn carrière heeft hij met succes en met grote vastberadenheid opgetreden tegen de maffia, corruptie en de doodstraf. Sinds vele jaren is hij de meest prominente pleitbezorger van een gastvrije en menselijke benadering van immigratie in Italië en Europa. Onder zijn leiderschap als burgemeester heeft hij de corruptie in het stadsbestuur van Palermo aangepakt en is de stad getransformeerd tot een levendige en cultureel interessante plaats om te wonen en te werken en een aantrekkelijke bestemming om te bezoeken. Als politicus, bestuurder en mens beschouwt hij het als zijn verantwoordelijkheid om vluchtelingen op de kades van Palermo te verwelkomen en op een humanitaire manier te behandelen. Zijn moed en doorzettingsvermogen zijn een voorbeeld voor ons allemaal.

Four Freedom Awards
De Roosevelt Foundation reikt sinds 1982 de Four Freedoms Awards uit aan mensen en organisaties die op inspirerende wijze invulling geven aan de vier essentiële vrijheden. President Franklin Delano Roosevelt stelde in 1941 in zijn historische Four Freedoms speech dat het voor het voortbestaan van een duurzame democratie noodzakelijk is dat iedereen, overal in de wereld, recht heeft op vier fundamentele mensenrechten: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van angst. Na bijna 80 jaar hebben deze woorden nog niets aan waarde en belang ingeboet. Eerdere laureaten zijn onder anderen Angela Merkel, Malala Yousafzai, Nelson Mandela, Shimon Peres, Al Jazeera en Artsen zonder Grenzen.

Abonneer je op de nieuwsbrief en blijf op de hoogte


Meer informatie over de Roosevelt Foundation en de uitreiking van de Awards

 

Vorige pagina